Af sejlere for sejlere

Vi er Undine, et dansk firma med speciale i batteri- og elektriske motorsystemer. Vi har mange års erfaring med udvikling af teknologi til elbilssegmentet, men som passionerede sejlere vil vi gerne sikre alle kan sejle bæredygtigt i fremtiden og derfor har vi stiftet Undine – Sustainable sailing.

 

De sidste 4 år har vi testet elektrisk sejlads, der effektivt anvender energien og lader op undervejs, så energiuafhængighed opnås og der altid er strøm ombord.

 

Michèle Holm & Anders Hovmøller
Founders and owners of Undine

Kursen er sat

I en verden med store klimaforandringer, er det tid til at handle ansvarligt. Det er tid til at sikre fremtidens generationer også får mulighed for at nyde havet, som vi har gjort det og at dyrelivet ikke dør af den ekstreme støj vi genererer, når vi transporterer os på vandet. Det er tid til at stoppe olieforurening af havet og partikelforurening af luften. Det er tid til at bremse forsuringen af havet, som co-2 udledningen forårsager og bevirker at økosystemerne dør, økosystemer som vi er dybt afhængige af.

Meningen bag Undine

En undine er kvindelig elementarånd, der menes at leve i vand; også kaldet nikse eller vandnymfe. De er beskrevet i Paracelsus’ alkymistiske værker.

Emnet er behandlet i kunsten blandt andet i Melusinesagnet. Albert Lortzing har skrevet en opera, Undine, Jean Anouilh et teaterstykke, Friedrich de la Motte Fouqué en novelle, E.T.A. Hoffmann en opera om emnet og H.C. Andersen et eventyr, Den lille Havfrue.

Kilde: Wikipedia

Miljø og mål

Vores mission er at sætte en stopper for olieforurening i havet og partikelforurening af luften, som både forårsager ved brug.

Vi ønsker at fremdriften skal foregå CO2-frit, så både ikke bidrager til forsuring af havet, som sker i øjeblikket på grund af den øgede CO2-udledning, som er med til at ødelægge betingelserne for liv, som planeten, dyr og mennesker er dybt afhængige af.

Fremdrift skal også være lydløst, så dyreliv ikke stresspåvirkes og dermed ændrer dykningsmønstre, migrerer til nye steder, eller i værste fald dør på grund af udsættelse af ekstrem støjpåvirkning, som både forårsager, da lyden bevæger sig længere og dækker større afstande gennem vand end luft.

Vores formål er at gøre bæredygtig sejlads tilgængeligt for alle og derfor støtter og arbejder vi indenfor FN verdensmål for bæredygtig udvikling: 7, 8, 12, 13 og 14.

Partnere

Vi samarbejder med virksomheder, offentlige organisationer og private der alle deler vores mission for en bæredygtig fremtid.