Logo White

Privatlivspolitik

1. BEHANDLING AF PERSONDATA

Undine A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her: CVR-nr. 41834161, Kirkerupvej 39, 4000 Roskilde.

Vi behandler almindelige oplysninger om dig. I denne tekst kan du læse mere om, hvad der sker med dine data og i hvilke tilfælde vi behandler hvilke oplysninger.

2. OPLYSNINGER, SOM VI HAR MODTAGET OM DIG I FORBINDELSE MED KØB

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig er levering af vores ydelser og produkter samt administration af kundeforhold.

Vi har registreret følgende oplysninger om dig: Navn, tlf. nummer, e-mail, hjemmeadresse, bådtype, samt IP-adresse.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6, litra som hjemmel til at behandle disse oplysninger.

Vi behandler oplysningerne, for at målrette kommunikation til markedsføring, service og tilbyde den mest interessante hjemmeside ved hjemmesidebesøg.

Husk at dit samtykke frit kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt. Det kan du gøre ved at skrive til hello@undineenergy.com

3. OPLYSNINGER, SOM VI HAR MODTAGET OM DIG I FORBINDELSE MED NYHEDSBREV

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig er Markedsføring.

Vi har registreret følgende oplysninger om dig: Navn, tlf. nummer, e-mail, hjemmeadresse, bådtype, samt IP-adresse.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6, litra som hjemmel til at behandle disse oplysninger.

Vi har interesse i at behandle oplysningerne, for at målrette kommunikation til markedsføring og tilbyde den mest interessante hjemmeside ved hjemmesidebesøg.

Husk at dit samtykke frit kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt. Det kan du gøre ved at skrive til hello@undineenergy.com.

4. OPLYSNINGER, SOM VI HAR MODTAGET OM DIG I FORBINDELSE MED ABONNEMENT PÅ UNDINE

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig er brug af vores hjemmeside/administration og forbedring af digitale tjenester.

Vi har registreret følgende oplysninger om dig: Navn, tlf. nummer, e-mail, hjemmeadresse, bådtype, samt IP-adresse.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6, litra som hjemmel til at behandle disse oplysninger.

Vi behandler oplysningerne, for at målrette kommunikation til markedsføring, service og tilbyde den mest interessante hjemmeside ved hjemmesidebesøg.

Husk at dit samtykke frit kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt. Det kan du gøre ved at skrive til hello@undineenergy.com

5. OPBEVARING OG SLETNING

De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med køb, gemmer vi i op til 5 år efter købet i henhold til bogføringsloven, med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.

De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med nyhedsbrev, gemmer vi i op til du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.

De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med abonnement, gemmer vi i op til 5 år fra opsigelse i henhold til bogføringsloven, med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.

6. DINE RETTIGHEDER

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.