Logo White

Af sejlere, for sejlere

Vi er Undine, en dansk virksomhed med speciale i batteri- og elektriske motorsystemer. Vi har mange års erfaring med udvikling af teknologi til elbilssegmentet, men som passionerede sejlere vil vi gerne sikre alle kan sejle bæredygtigt i fremtiden og derfor har vi stiftet Undine – Sustainable sailing.

Siden 2016 har vi testet elektrisk sejlads, der effektivt anvender energien og lader op undervejs, så drømmen om energiuafhængighed er i sigte og der altid er strøm ombord.


Michèle Holm & Anders Hovmøller

Stiftere og ejere af Undine A/S

Stifterne, Anders og Michèle, ved havnen.

Kursen er sat

I en verden med store klimaforandringer, er det tid til at handle ansvarligt. Det er tid til at sikre fremtidens generationer også får mulighed for at nyde havet, som vi har gjort det og at dyrelivet ikke lider under den ekstreme støj vi genererer, når vi transporterer os på vandet. 

Det er tid til at stoppe olieforurening af havet og partikelforurening af luften.

Det er tid til at bremse forsuringen af havet, som co-2 udledningen forårsager og bevirker at økosystemerne lider, økosystemer som vi er dybt afhængige af.

Meningen bag Undine

En undine er kvindelig elementarånd, der menes at leve i vand; også kaldet nikse eller vandnymfe. De er beskrevet i Paracelsus’ alkymistiske værker. Emnet er behandlet i kunsten blandt andet i Melusinesagnet. Albert Lortzing har skrevet en opera, Undine, Jean Anouilh et teaterstykke, Friedrich de la Motte Fouqué en novelle, E.T.A. Hoffmann en opera om emnet og H.C. Andersen et eventyr, Den lille Havfrue. 

Kilde: Wikipedia

Visionen

Mange millioner sejlbåde fylder verdens have. Kun få er bæredygtige. Det er vores vision at gøre emissionsfri sejlads tilgængeligt for alle og sætte en stopper for forurening af havet og luften. 

Hos Undine vil vi være med til at sikre, at fremtidens generationer også får mulighed for at sejle og opleve alle glæderne på havet. Derfor udvikler vi teknologier, som kan være med til at løse de klimaforandringer og udfordringer, vi står over for. Med vedvarende, grønne energiløsninger vil vi beskytte og bevare det store blå hav.

Vi drømmer om større sejlglæde og mindre klimapåvirkning. Vi stræber efter maksimal rækkevidde og minimal vedligeholdelse. Det skal være sikkert, langtidsholdbart og nemt at vælge et mere effektivt, bæredygtigt og CO2-neutralt alternativ til sejlbåde end fossile brændstoffer. 

Båd, Norge.
Båd med bjerge i baggrunden

Missionen

Hos Undine er vi på en mission. En mission, hvor bådejere verden over foretrækker bæredygtig, elektrisk sejlads frem for forurenende fossile brændstofmotorer. 

For os betyder bæredygtig sejlads pålidelige elektriske motorer og marinesikre, langtidsholdbare litiumbatterier, der sørger for mindst mulig påvirkning af miljø og klima og størst mulig sejlerglæde. 

Det skal være slut med lugt, støj, vibrationer, dampe og udslip. Det skal være nemt at manøvrere og styre single-handed. Derfor udvikler vi komplette elektriske løsninger til alle slags sejlbåde. Systemer, der effektivt anvender energien og lader op undervejs med hydro-generering, og som kan fjernstyres intelligent med 100 % digitale løsninger.

Kernekompetencer

Undine er et dansk firma med speciale i batteri- og elektriske motorsystemer til sejlbåde. Siden 2009 har vi designet og udvikle kraftfulde batterier – i første omgang til elbiler og sidenhen forbrugsbatterier til sejlbåde. 

Batteriteknologien er generelt i rivende udvikling, og siden 2020 har vi arbejdet sammen med DTU på elektrisk sejlads, der effektivt anvender batterier og lader op undervejs ved hjælp af et patenteret sejlsystem. Ud over at vi er eksperter i elektrisk sejlads og batteriteknologi, ser vi det som vores fornemmeste opgave at hjælpe sejlbådejere med at finde den helt rigtige løsning til netop deres båd.

Holdbillede

Miljø og mål

Vores mission er at sætte en stopper for olieforurening i havet og partikelforurening af luften, som både forårsager ved sejlads.

Vi ønsker at fremdriften skal foregå CO2-frit, så både ikke bidrager til den forsuring af havet, som sker i øjeblikket på grund af bådens CO2-udledning, og som er med til at ødelægge betingelserne for liv i havet.

Fremdrift skal også være lydløst, så dyreliv ikke stresspåvirkes og dermed ændrer dykningsmønstre, migrerer til nye steder, eller i værste fald dør på grund af ekstrem støjpåvirkning.

Vores formål er at gøre bæredygtig sejlads tilgængeligt for alle og derfor støtter og arbejder vi indenfor FN verdensmål for bæredygtig udvikling: 7, 8, 12, 13 og 14.